Zásady práce s osobními údaji

Jsem Libuše Pecková Svitáková, IČO: 09883304 zapsaná v živnostenském rejstříku.

Abych vám mohla poskytnout konzultaci, potřebuji pracovat s některými vašimi osobními údaji.

1. Pokud poptáte mé služby, budu zpracovávat vaše kontaktní údaje, které mi sdělíte. Jsou to jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, případně další údaje, které mi v rámci poptávky poskytnete. Pokud se nedomluvíme na další spolupráci, vaše údaje budu zpracovávat jenom po dobu nezbytně nutnou k odbavení vaší poptávky nebo dotazu.

 • 2. Pokud se domluvíme na spolupráci, budu pracovat s vašimi kontaktními údaji a dále s údaji, které mi sdělíte v rámci terapie, někdy se může jednat o „citlivé“ osobní údaje. S takovými údaji budu pracovat pro účely poskytnutí mých služeb. Informace, které mi sdělíte v rámci terapie, budu zpracovávat po dobu poskytování mých služeb a nejdéle 5 let od ukončení. Vaše fakturační údaje pak budu zpracovávat pro splnění zákonných povinností 10 let od poskytnutí služby.
 • 3. Pokud byste potřebovali ohledně osobních údajů cokoliv probrat, napište mi na e-mail peckovali@gmail.com nebo zavolejte na číslo +420 737 689 385.
 • 4. Nařízení GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice (č.95/46/ES), které oblast osobních údajů upravuje, vám dává mimo jiné právo obrátit se na mě a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po mně v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Pokud si myslíte, že s daty nenakládám správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Aktuality

 • 14.2.2024

  Sdělení stávajícím klientům od 1. 3. 2024 dochází ke zvýšení ceny za terapii.

  Novým klientům jsou účtovány sazby podle Ceníku. 

 • 24.1.2024

  Zdravotní pojišťovny VZP, ČPZP, RBP, ZPMV, OZP a ZP Škoda poskytují příspěvek v preventivním programu duševního zdraví. Více informací viz CENÍK.

Kontaktujte mě

Fügnerova 11, Moravská Ostrava a Přívoz

peckovali@gmail.com

+420 737 689 385