Terapie děti 7 – 14 let

Istock-1044803726-1024x683

Rodiče často přicházejí s tím, že jejich děti potřebují nějakou pomoc: byly hospitalizované, jsou v péči psychiatra nebo rodina prochází obtížnou situací, rozvodem nebo svěřením dětí do péče pěstounů nebo opatrovníků.

Řada dětí má psychosomatické obtíže. Většinou se jedná o děti, které prožívají náročnou životní situaci (úmrtí rodiče, rozvod, odebrání dítěte, náhradní rodinná péče), nebo situaci, která se delší dobu táhne.

 

Děti se potýkají s potížemi ve školním prostředí jako je nepřijetí v kolektivu, změna režimu s nástupem do školy, zvýšená náročnost požadavků ze strany rodičů nebo pedagogů, problémy s učitelem a s učivem aj. S využíváním online prostředí a školní výuky online z důvodu Covid 19 se objevují témata Jak dlouho může mé dítě být online?, Nonstop na síti 24/7? aj. Důležitým tématem pro děti jsou vztahy s kamarády, posmívání, osamělost aj. Děti v pěstounské péči se potákají s tématy sebepřijetí, sebeúcty, nepřijetí vlastním rodičem aj.

 

Průběh terapie

Terapie u dětí ve věku 7 – 15 let probíhá v přítomnosti rodiče a dále s jeho souhlasem bez přítomnosti rodiče, zákonného zástupce, pěstouna nebo opatrovníka a to většinou u dětí od 10 let věku.

Na zlepšení obtíží pracujeme společně terapeutickým rozhovorem, pomocí pískoviště, projektivních a zážitkových technik aj.

Pracuji na základě principů rodinné terapie V. Satirové, v kombinaci s krizovou intervencí, poradenstvím, arteterapií, muzikoterapií, artetareapií aj. technikami, které používám podle individuální potřeby každého člověka a momentálního okamžiku.

 

Vždy vnímám celkový rodinný kontext, přestože mohu pracovat v tu chvíli pouze s jednotlivcem. Uvědomuji si, jak velký vliv mají mezi sebou všichni členové rodiny navzájem, i přesto, a navzdory tomu, že  spolu již žijí či nežijí v jedné domácnosti, nebo již nejsou mezi námi.  Jakákoliv změna v minulosti či přítomnosti může mít hluboký dopad na jednotlivce i na celou rodinu.

Terapie mladistvých 15 – 18 let

Istockphoto-1356630931-612x612-teeneager

Rodiče často přicházejí s tím, že jejich děti potřebují nějakou pomoc: byly hospitalizované, jsou v péči psychiatra nebo rodina prochází obtížnou situací nebo rozvodem, Rodiče často přicházejí s tím, že jejich děti potřebují nějakou pomoc: byly hospitalizované, jsou v péči psychiatra nebo rodina prochází obtížnou situací, rozvodem nebo svěřením dětí do péče pěstounů nebo opatrovníků.

Řada dětí má psychosomatické obtíže. Většinou se jedná o děti, které prožívají náročnou životní situaci (úmrtí rodiče, rozvod, odebrání dítěte, náhradní rodinná péče), nebo situaci, která se delší dobu táhne (smysl života v dnešní době, aj.).

Mnoho dětí i dospívajících se potýká s obtížemi v kolektivu či dalšími obtížemi. Okolo 15 roku se jedná nejčastěji o problémy s vrstevníky, uvědomění si, kam patřím, oddělování se od rodičů a postoj k sobě a ke svému tělu, vnímání sebe sama a zdravé sebehodnocení.

 

Nejčastější témata pro teenagery:

 • Zvládnout náročné životní situace
 • Fungovat lépe v kolektivu
 • Zlepšit postoj k sobě a ke svému tělu
 • Pravidla a hranice

 

Průběh terapie

Na zlepšení obtíží pracujeme terapeutickým rozhovorem, pomocí pískoviště, projektivních a zážitkových technik aj.

Mladiství si chodí promluvit v neutrálním prostoru, který vytváří bezpečné prostředí podmínky pro pozitivní změnu.

Snažíme se zejména společně identifikovat vnitřní zdroje, které je lépe připraví na zvládání případných zátěžových situací v budoucnu. Budou lépe připraveny na život i na dospělost.

 

Témata, která je možné řešit v rámci individuální terapie

Témata pro rozvoj a posun na cestě osobního rozvoje směrem k radostnému a naplněnému životu:

 • Chci sám sobě lépe rozumět
 • Chci porozumět tomu, jak mě ovlivnila rodina, výchova a lépe si uspořádat svůj život
 • Témata spojená s mateřstvím a rodičovstvím
 • Být více úspěšný/á v životě nebo nějaké aktivitě, která se doposud nedařila
 • alší témata v individuální terapii:
 • Zpracování důležité osobní ztráty, práce se zármutkem
 • Emoční stabilizace, zvládání úzkostných a depresivních stavů, zvládání stresu
 • Psychické dopady vážných onemocnění
 • Práce se zvyšováním sebevědomí a sebeúcty

Témata, která je možné řešit v rámci terepie dětí

 • potýkání se s potížemi ve školním prostředí jako je nepřijetí v kolektivu, změna režimu s nástupem do školy, zvýšená náročnost požadavků ze strany rodičů nebo pedagogů, problémy s učitelem a s učivem aj.
 • s využíváním online prostředí a školní výuky  se objevují témata Jak dlouho může mé dítě být online?, Nonstop na síti 24/7? aj. 
 • ztahy s kamarády, posmívání, osamělost aj. 

Děti v pěstounské péči se potýkají s tématy sebepřijetí, sebeúcty, nepřijetí vlastním rodičem aj.

Aktuality

 • 14.2.2024

  Sdělení stávajícím klientům od 1. 3. 2024 dochází ke zvýšení ceny za terapii.

  Novým klientům jsou účtovány sazby podle Ceníku. 

 • 24.1.2024

  Zdravotní pojišťovny VZP, ČPZP, RBP, ZPMV, OZP a ZP Škoda poskytují příspěvek v preventivním programu duševního zdraví. Více informací viz CENÍK.

Kontaktujte mě

Fügnerova 11, Moravská Ostrava a Přívoz

peckovali@gmail.com

+420 737 689 385