O mně

Dsc_0568-upr-kopie-web-1-1 Můj profesní život je úzce spjat s pomocí rodinám a dětem, párům. Během své profesní cesty jsem asistovala při kontaktu dětí s rodiči a podporovala jsem pěstouny v náhradní rodinné péči. Pomáhala jsem párům překonávat vztahové obtíže. Delší dobu se pracovně pohybuji ve školním prostředí, kde pracuji s dětmi i jejich rodiči, pracuji s třídním kolektivem při podpoře vztahů mezi dětmi a při podpoře dětí ohrožených. Několik let pracuji pro Armádu spásy v Ostravě v azylových domech jako psychoterapeutka. V posledních dvou letech působím na psychoterapeutické lince Sluchátko. V loňském roce jsem pracovalav Krizovém centru s dětmi v projektu Terapeutická práce se zvlášť zranitelnými oběťmi trestných činů. Současně mám vlastní psychoterapeutickou praxi v Ostravě.

Kvalitu poskytovaných služeb zajišťuji: 

 • Odborným vzděláním
 • Pravidelnými supervizemi a intervizními skupinami s dalšími terapeuty
 • Dalším kontinuálním vzděláváním - mentorským programem pro členy ČAP, mentor: Mgr. Ladislava Doležalová, zkušená klinická psycholožka a rodinná terapeutka (březen 2021 - únor 2024)
 • Využíváním webové aplikace DeePsy  pro průběžnou analýzu procesu a výsledků v psychoterapii   

Image

Respektuji a dodržuji etický kodex Evropské asociace pro psychoterapiii https://czap.cz/Eticky-kodex

Vzdělání

Univerzita Palackého Olomouc, Pedagogická fakulta, obor Pedagogika –  sociální práce

Terapeutický výcvik

Systemický výcvik v rodinné terapii dle přístupu transformační systemické terapie V. Satirové – MOVISA VI.

Sebezkušenostní výcvik

Vzdělání v psychoterapii

Výcvik komplexní krizové intervence 160 hodin (PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D., Mgr. David Dohnal, Mgr. Simona Dohnalová, Mgr. Drahomír Ševčík, Mgr. Soňa Pančochová, MUDr. PhDr. Mgr. Petr Pastucha) zahájen březen 2023

Krizová intervence ve škole v případě přírodní katastrofy, útoku, smrti učitele/žáka (Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.)

Intenzivní kurz práce s terapeutickými kartami, kurz podpory Resilience - psychická odolnost dětí a dospělých (b - creative lektorka Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.)

Procesová komunita (Walter Zahnd)

Sandtray téma Transformace deprese a úzkosti pomocí Neuroscience and the Satir Model in the Sand TrayNeuroscience and the Satir Model in the Sand Tray/r. 2022; téma Stud/r.2020, (Madeleine De Little)

Kids' Skills – výcvik v přístupu zaměřeném na řešení (Dalet)

Psychoterapie dětí s poruchami chování (INDEPT Praha)

Diagnostika vztahové vazby (INDEPT Praha)

Sympozium rodinné terapie 2023, Přetížení a uvolnění – rodinná terapie v kontextu doby (SOFT)

Členství v odborných organizacích 

Jsem členkou České asociace pro psychoterapii, členkou SOFTu organizace rodinných a systemických terapeutů v České republice. Jsem akreditovanou rodinnou a systemickou terapeutkou SOFTu.

Pracuji pod vedením zkušené klinické psycholožky a rodinné terapeutky Mgr. Ladislavy Doležalové.

Cap_odznak_radna_f_web

Aktuality

 • 14.2.2024

  Sdělení stávajícím klientům od 1. 3. 2024 dochází ke zvýšení ceny za terapii.

  Novým klientům jsou účtovány sazby podle Ceníku. 

 • 24.1.2024

  Zdravotní pojišťovny VZP, ČPZP, RBP, ZPMV, OZP a ZP Škoda poskytují příspěvek v preventivním programu duševního zdraví. Více informací viz CENÍK.

Kontaktujte mě

Fügnerova 11, Moravská Ostrava a Přívoz

peckovali@gmail.com

+420 737 689 385