Rodinná terapie

Image-3-1024x576

Rodinné terapie se účastní všichni členové rodiny, pokud to z nějakého důvodu není možné, tak alespoň ta část rodiny, která má na řešení problému zájem. Tato forma terapie vychází z předpokladu, že rodina je propojený systém, který může mít obtíže jednak sám o sobě, ale častá je i situace, kdy problémy jednoho člena rodiny zasahují a významně ovlivňují celek i všechny ostatní.

Tato forma terapie může pomoci objevovat a zařadit do života rodiny způsoby komunikace a uspořádání vztahů, které vyhovují vývojovým fázím rodiny a individuálním potřebám jednotlivých členů.

Cílem rodinné terapie je podpořit a posílit to, co je pro rodinu přínosné, funkční a dobré. Terapie hledá a mapuje, co je potřeba změnit, aby se rodina stala stabilním a vyživujícím prostředím, kde se dobře daří všem jejím členům a pomáhá odstraňovat překážky, které zdravému a láskyplnému soužití brání.

 

Pracuji na základě principů rodinné terapie V. Satirové, v kombinaci s krizovou intervencí, poradenstvím, arteterapií aj. Pokud se účastní i malé děti, můžeme použít například terapeutické pískoviště, kde dítěti srozumitelně znázorníme, co se děje. Jinak pracujeme formou terapeutického rozhovoru – cílíme na posunutí situace k novému, lepšímu stavu.

Ikona Individuální terapie dětí a dospívajících přes proklik vložte do terapie dospívajících foto (popř. ho zašlu).

Terapii dětí od 7 do 15 let zařaďte před terapii dospívajících. Do terapie dětí od 7 do 15 let zařaďte text, témata a průběh terapie

Témata, která je možné řešit v rámci rodinné terapie:
 •  rozvody, hádky, neshody mezi rodiči
 •  nedaří se vzájemná komunikace mezi partnery, rodiči a dětmi
 •  nedorozumění při příchodu nového partnera do rodiny 
 •  podpora při uspořádání vztahů a pravidel mezi rodiči a rodiči a dětmi
 •  náročné situace v rodině (narození dítěte, nástup do mateřské školky, dospívání)
 •  výchovné potíže, kdy dítě "neposlouchá" a zlobí
 •  potíže ve škole (kamarádi, zařazení do třídy, pocity osamělosti)
 •  potíže s koncentrací pozornosti a nápadnou pomalostí
 •  sebepoškozování

Aktuality

 • 14.2.2024

  Sdělení stávajícím klientům od 1. 3. 2024 dochází ke zvýšení ceny za terapii.

  Novým klientům jsou účtovány sazby podle Ceníku. 

 • 24.1.2024

  Zdravotní pojišťovny VZP, ČPZP, RBP, ZPMV, OZP a ZP Škoda poskytují příspěvek v preventivním programu duševního zdraví. Více informací viz CENÍK.

Kontaktujte mě

Fügnerova 11, Moravská Ostrava a Přívoz

peckovali@gmail.com

+420 737 689 385