Individuální terapie dospělých

Istock-1214460611

Individuální terapie je nejrozšířenější a v mnoha případech také nejefektivnější formou terapie.

Veškerý čas a pozornost terapeuta je po celou dobu setkání věnována jednomu klientovi, jeho prožívání, emocím a obtížím. Toto uspořádání dovoluje terapeutovi hlouběji poznat vnitřní dynamiku a vnímání klienta, porozumět jeho obavám a případným opakujícím se vzorcům v jeho chování. V případě potřeby je zde prostor i na rozpoznání kořenů a zdrojů problémů, které jsou často hlouběji v minulosti, někdy v předchozích vztazích, často v původní rodině. Většinou již samotné pochopení těchto zdrojů přináší částečné uvolnění a úlevu.

Individuální psychoterapie představuje proces postupného setkávání mezi klientem a terapeutem. Je to bezpečný a důvěrný prostor pro zkoumání myšlenek, pocitů, tělesných prožitků a vztahů bez hodnocení a soudů. Postupně se rozvíjející terapeutický vztah mezi klientem a terapeutem umožňuje klientovi zažít korektivní zkušenost. Je možné říci, že terapeutický vztah je to, co nejvíce léčí. Umožňuje upřímnost, podporu a otevření se ve vlastních bolestech a zklamáních. Poskytuje bezpečí, úctu a důvěrnost jako základ hojivých procesů. Umožňuje zažít korektivní hojivou zkušenost, na které pak může klient dál ve svém životě stavět.

Prostřednictvím terapeutické práce může klient dosáhnout hlubšího sebeuvědomění a lepšího kontaktu se svými pocity. Individuální terapie umožňuje objevit a pochopit způsoby a obrany, kterými klient potlačuje vlastní potřeby a potenciál pro plné prožívání sebe, vztahů a radosti ve svém osobním a pracovním životě. Má tak šanci postupně uvidět a porozumět způsobům, kterými sám přispívá ke vzniku svých potíží, nespokojenosti či strádání, a někdy i k problémům jeho blízkých a může tyto vzorce začít postupně měnit. Terapie také pomáhá s vyrovnáváním se se ztrátami a skutečnostmi, které nejsou v moci klienta změnit nebo ovlivnit. Podporuje klienta ve vyjádření emocí, které ztrátu doprovázejí, a umožňuje postupné odpoutání.

 

Témata pro rozvoj a posun na cestě osobního rozvoje směrem k radostnému a naplněnému životu:
 • Chci sám sobě lépe rozumět
 • Chci porozumět tomu, jak mě ovlivnila rodina, výchova a lépe si uspořádat svůj život
 • Témata spojená s mateřstvím a rodičovstvím
 • Být více úspěšný/á v životě nebo nějaké aktivitě, která se doposud nedařila

Další témata, která je možné řešit v rámci individuální terapie:

 • Zpracování důležité osobní ztráty, práce se zármutkem
 • Emoční stabilizace, zvládání úzkostných a depresivních stavů, zvládání stresu
 • Psychické dopady vážných onemocnění
 • Práce se zvyšováním sebevědomí a sebeúcty

Aktuality

 • 14.2.2024

  Sdělení stávajícím klientům od 1. 3. 2024 dochází ke zvýšení ceny za terapii.

  Novým klientům jsou účtovány sazby podle Ceníku. 

 • 24.1.2024

  Zdravotní pojišťovny VZP, ČPZP, RBP, ZPMV, OZP a ZP Škoda poskytují příspěvek v preventivním programu duševního zdraví. Více informací viz CENÍK.

Kontaktujte mě

Fügnerova 11, Moravská Ostrava a Přívoz

peckovali@gmail.com

+420 737 689 385

Najdete nás